ziW dniu 17 listopada 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie zorganizował w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3 i 4 w Nowogardzie program pt „Stop dla hejtu” dla uczniów klas - V,VI i VII. Program miał na celu zapoznanie uczniów z pojęciami „hejt” i „mowa nienawiści” oraz zaprezentowaniu metod radzenia sobie z hejtem i zwiększeniu świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci. Została przedstawiona prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka. Uczniowie uzyskali informacje gdzie szukać pomocy oraz jakie są konsekwencje prawne płynące z szerzenia hejtu. Powyższy program miał charakter profilaktyczno – wychowawczy i został opracowany na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Żaneta Sidor