Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie przypomina, iż od 25 listopada do 10 grudnia rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka – 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemoc

10 grudzień – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Wybór dat nie jest przypadkowy, ma nam przypominać, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Pamiętajmy, że przemoc to zamierzone działanie lub brak działania (zaniedbanie) naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące psychiczne
i fizyczne cierpienie i szkody.
W dniach od 25 listopada do 10 grudnia, w godzinach od 10.00-11.00
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie pełnić będą dyżur pod
nr tel. 91 39 26 290
Osoby doświadczające przemocy lub świadków prosimy o kontakt

link do strony internetowej kampanii: http://kampania16dni.pl/