informacja dla uchodzców z UkrainyJednorazowe „świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona na pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy - w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Jest to wsparcie z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie wydatków związanych na: odzież, obuwie, żywność, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Żeby otrzymać wyżej wymienione świadczenie trzeba spełnić następujące warunki:

- wjazd do Polski musi nastąpić w okresie od 24 lutego 2022 roku
- trzeba być wpisanym do rejestru PESEL o STATUSIE UKR
- złożyć poprawnie wypełniony wniosek

Wniosek o świadczenie składa osoba uprawniona. W przypadku nieletnich osób składa przedstawiciel ustawowy takiej osoby – np. rodzic na dzieci, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku należy posiadać ze sobą dokumenty:
- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski (swoją i dzieci),
- potwierdzenie nadania numer PESEL (STATUS UKR) wydane przez właściwy urząd

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, kontakt pod nr tel. 91/ 39 20 200 lub 91/39 25 268

Materiały do pobrania: