polskaDnia 01.07.2021 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Pani Dorota Maślana podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 20 000 zł. 

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

W 2021 r. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (stanowiącej załącznik nr 8 do Programu). W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Kartę zgłoszenia oraz pozostałe załączniki można pobrać z poniższego linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Na 2021 rok został ustalony limit po 165 godzin nie odpłanych usług opieki wytchnieniowej dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka.