Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę na realizację resortowych programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
w jej środowisku oraz włączenie jej w życie społeczne. Burmistrz na realizację zadania na 2024 rok pozyskała kwotę 661 251,72.

„Opieka wytchnieniowa” to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Głównym zadaniem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Burmistrz na realizację zadania na 2024 rok pozyskała kwotę 103 779,90.

Programy całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

opieka 1 opieka 1

 

OpiekaAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowy na resortowe programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz włączenie jej w życie społeczne. Burmistrz na realizację zadania na 2023 rok pozyskała kwotę 217 096,80 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Głównym zadaniem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Burmistrz na realizację zadania na 2023 rok pozyskała kwotę 27 744,00 zł.

Programy całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

polskaDnia 01.07.2021 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Pani Dorota Maślana podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 20 000 zł. 

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

W 2021 r. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (stanowiącej załącznik nr 8 do Programu). W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Kartę zgłoszenia oraz pozostałe załączniki można pobrać z poniższego linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Na 2021 rok został ustalony limit po 165 godzin nie odpłanych usług opieki wytchnieniowej dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka.