Informujemy, że mieszkańcy Gminy Nowogard mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Zachodniopomorskiej Karty Rodziny - dla rodzin z min. 2 dzieci

- wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny

- termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.

 

 

Zachodniopomorska Karta Seniora- dla osób 60+

- wydawana bezpłatnie

- karta ważna bezterminowo

 

 

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, więcej informacji na stronie www.rodzina.wzp.pl