Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2024 r.  -  w  sprawie ustalenia zasad naboru oraz powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Dyrektora  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad naboru oraz powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy na czas zastępstwa

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2024 r. - w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie w dniu 29 marca 2024 r

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 8 stycznia 2024 r. -  w  sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2023 r. -  w  sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zatrudnionych na postawie umowy o pracę

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2023 r. -  w  sprawie zmiany Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 stycznia 2005 r.

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2023 r. -  w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 11 grudnia 2023 r. -  w  sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie