Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 10.01.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

Zarządzenie Nr 1/2022 p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 28.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 28.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie nr 4/2021 Zastępcy Dyrektora Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 4 kwietnia 2021 r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie rozszerzenia rzeczowego wykazu akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł.