2022 04 21 dzienOśrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje,  że w dniu 30 kwietnia obchodzony jest „Dzień bez  Przemocy”. Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców  i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego  rozwoju dziecka.
 Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone – Zareaguj !!!
 Zadzwoń ; 913926290, 913926289 od godz 7:30 do 15:30 
całodobowo 112 lub 997

b_400_300_16777215_00_images_loga_zi.jpgW dniu 20 kwietnia 2022r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie przeprowadził  wspólnie z kierownictwem Komisariatu Policji w Nowogardzie szkolenie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowogardzie dotyczące  przeprowadzenia procedury „Niebieska Karta”. Celem spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowości związane  z wypełnieniem formularzy Niebieskich Kart i współpracy pomiędzy instytucjami.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym PrzestępstwemTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i odbędzie się w dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 59 poz. 517).

W dniach 21-27 lutego 2022 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać podczas pełnionych dyżurów  bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą  prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, psycholodzy oraz pracownicy pomocy społecznej.                                                                                                                                                               

1. Dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie  - pełnią   pracownicy socjalni – tel. 913926254 i 913926290

  • od dnia 21-25 lutego od godziny 7:30 - 15:30 (w dni robocze)

2. Dyżury w Komisariacie Policji w Nowogardzie  - pełnią funkcjonariusze KP  - tel. 477821311

  • od dnia 21-25 lutego od godziny 7:30 – 15:30
  • od dnia 26-27 lutego od godziny 8:00 – 14:00

3. Dyżury w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie pełnią prokuratorzy  - tel. 914073330

  • od dnia 21-25 lutego od godziny 7:30 – 15:30
  • od dnia 26 -27 lutego od godziny 10:00 – 12:00

3. Dyżury w Sądzie Rejonowym we Goleniowie ul. Kilińskiego 8, pełnią kuratorzy zawodowi -  tel. 914666820

  • od dnia 21-25 lutego od godziny 8:00 – 14:30.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Marzena Olechowska - Jurczak