Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie przypomina, iż od 25 listopada do 10 grudnia rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „Biała Wstążka – 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemoc

10 grudzień – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Wybór dat nie jest przypadkowy, ma nam przypominać, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Pamiętajmy, że przemoc to zamierzone działanie lub brak działania (zaniedbanie) naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące psychiczne
i fizyczne cierpienie i szkody.
W dniach od 25 listopada do 10 grudnia, w godzinach od 10.00-11.00
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie pełnić będą dyżur pod
nr tel. 91 39 26 290
Osoby doświadczające przemocy lub świadków prosimy o kontakt

link do strony internetowej kampanii: http://kampania16dni.pl/

ziW dniu 17 listopada 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie zorganizował w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3 i 4 w Nowogardzie program pt „Stop dla hejtu” dla uczniów klas - V,VI i VII. Program miał na celu zapoznanie uczniów z pojęciami „hejt” i „mowa nienawiści” oraz zaprezentowaniu metod radzenia sobie z hejtem i zwiększeniu świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci. Została przedstawiona prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka. Uczniowie uzyskali informacje gdzie szukać pomocy oraz jakie są konsekwencje prawne płynące z szerzenia hejtu. Powyższy program miał charakter profilaktyczno – wychowawczy i został opracowany na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Żaneta Sidor

program "Nie chcę złości pragnę radości"W dniu 28 października 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie zorganizował w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3 i 4 w Nowogardzie program pt „Nie chcę złości, pragnę radości” dla uczniów klas - V,VI i VII.

Program miał na celu uświadomienie dzieciom, iż niezależnie od wieku, w każdym z nas ukryty jest agresor. Agresja u dzieci jest problemem, o którym coraz częściej mówią rodzice jak i wychowawcy. Kłopotliwe zachowania, głośny krzyk, tupanie nogami, kłótnie i sprzeczki, przezwiska, obraźliwe słowa, szczypanie, kopanie i bicie – to tylko niektóre z form, jakie przybiera agresja w wieku szkolnym.

Powyższy program miał charakter profilaktyczno – wychowawczy i był adresowany do dzieci ze szkół podstawowych. Został on opracowany na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie

Marzena Olechowska-Jurczak

ziW dniu 5 października 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie wspólnie z kierownictwem Komisariatu Policji w Nowogardzie przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowogardzie dotyczące przeprowadzenia procedury „Niebieska Karta”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowości związane z wypełnieniem formularzy Niebieskich Kart i współpracy pomiędzy instytucjami.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Marzena Olechowska-Jurczak

2021 10 01 dzien bez przemocyZespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie informuje, że w dniu 2 października 2021r.  obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  15 czerwca 2007 roku. Inspiracją do zainicjowania tego dnia były poglądy prekursora pacyfizmu Mahatmy Gondhiego. Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie państwa  członkowskie oraz międzynarodowe organizacje do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Celem inicjatywy jest promowanie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji w społeczeństwie światowym. Podkreśla  niezwykłą siłę niestosowania przemocy i pokojowych protestów. Stanowi on przypomnienie, że należy dążyć do zachowania wartości, którymi żył Gandhi: „promowania godności, równej ochrony dla wszystkich i społeczności żyjących razem w pokoju”.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Marzena Olechowska – Jurczak