1. OPS 331/17/2022 - Zapytanie ofertowe artykuły biurowe - tonery

Zarządzenie Nr 1/2022 p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 10.01.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. wzór umowa

Podkategorie