2021 11 19 dzien zapoboegania 1

Obchodzony jest już po raz 12. Często sprawcami przemocy wobec dzieci są bliskie im osoby. Jak wynika z przeprowadzonych badań w Polsce to wciąż poważny problem a najmłodszym przysługuje wiele praw takich jak: prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem czy złym traktowaniem co gwarantuje im KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY STOSOWANEJ WOBEC TYCH NAJMŁODSZYCH ZUPEŁNIE BEZBRONNYCH - DZIECI NIE BĄDŹ OBOJĘTNY I BIERNY ZAWSZE REAGUJ!!!