program "Nie chcę złości pragnę radości"W dniu 28 października 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie zorganizował w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3 i 4 w Nowogardzie program pt „Nie chcę złości, pragnę radości” dla uczniów klas - V,VI i VII.

Program miał na celu uświadomienie dzieciom, iż niezależnie od wieku, w każdym z nas ukryty jest agresor. Agresja u dzieci jest problemem, o którym coraz częściej mówią rodzice jak i wychowawcy. Kłopotliwe zachowania, głośny krzyk, tupanie nogami, kłótnie i sprzeczki, przezwiska, obraźliwe słowa, szczypanie, kopanie i bicie – to tylko niektóre z form, jakie przybiera agresja w wieku szkolnym.

Powyższy program miał charakter profilaktyczno – wychowawczy i był adresowany do dzieci ze szkół podstawowych. Został on opracowany na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie

Marzena Olechowska-Jurczak