ziW dniu 5 października 2021r. Zespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie wspólnie z kierownictwem Komisariatu Policji w Nowogardzie przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowogardzie dotyczące przeprowadzenia procedury „Niebieska Karta”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowości związane z wypełnieniem formularzy Niebieskich Kart i współpracy pomiędzy instytucjami.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Marzena Olechowska-Jurczak