2021 10 01 dzien bez przemocyZespół Interdyscyplinarny w Nowogardzie informuje, że w dniu 2 października 2021r.  obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  15 czerwca 2007 roku. Inspiracją do zainicjowania tego dnia były poglądy prekursora pacyfizmu Mahatmy Gondhiego. Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie państwa  członkowskie oraz międzynarodowe organizacje do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Celem inicjatywy jest promowanie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji w społeczeństwie światowym. Podkreśla  niezwykłą siłę niestosowania przemocy i pokojowych protestów. Stanowi on przypomnienie, że należy dążyć do zachowania wartości, którymi żył Gandhi: „promowania godności, równej ochrony dla wszystkich i społeczności żyjących razem w pokoju”.

Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Marzena Olechowska – Jurczak