W dniu 4 sierpnia 2021r. Zespół Interdyscyplinarny przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowogardzie. Celem spotkania było omówienie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz przypomnienie prowadzenia procedury „Niebieska Karta”.

Z poważaniem
Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Dorota Maślana