Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski na:

  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)

można składać elektronicznie od:

lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6.

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.


TERMINY ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE
świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 listopada jednego roku, do dnia 31 października roku następnego;

świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2019 r. – wypłacone będą do dnia 30 listopada 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2019 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2019 r.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

DOBRY START (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.