Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zwraca się z prośbą do świadczebiorców pobierających świadczenia w kasie Ośrodka o zakładanie rachunków bankowych niezbędnych do wypłaty świadczeń.
Powyższe związane jest z dbałością o bezpieczeństwo dotyczące zagrożenia zakażeniem koronawirusem i ewentualnym zamknięciem kasy Ośrodka do odwołania.