"Przemoc-bądź świadomy!" , czyli spotkanie profilaktyczne wśród małotenich

W dniu 12 czerwca br. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla dzieci w placówce wsparcia dziennego „PROMYK”, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przy współudziale funkcjonariusza Policji (specjalisty ds. nieletnich), Pastora Cezarego Komisarza przedstawiciela Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze zjawiskiem agresji i przemocy min. fizycznej, psychicznej i słownej. Uświadomienie występowania agresji w życiu codziennym. Zwrócenie uwagi na różne przejawy przemocy, złości i agresji oraz na możliwości i sposoby radzenia sobie z nimi. Zdobycie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie. Zapoznanie dzieci z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych, które także poznali konsekwencje prawne stosowania przemocy i co zrobić w sytuacji będąc ofiarami bądź świadkami przemocy. Poruszono także kwestie takie, jak: cyberprzemoc, prawa i obowiązki dziecka, przedstawiono czym zajmuje się pomoc społeczna itp.

Marta Jasińska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogardzie