ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej, tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – moduł I” – edycja 2019.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. euro - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

http://bip.nowogard.pl/strony/10993.dhtml

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 13:27 OPS
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 wrzesień 2019 13:28 OPS
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 październik 2019 08:14 OPS