SUPER RODZICJeśli jesteś rodzicem bądź opiekunem nastolatka i chcesz lepiej zrozumieć czas dorastania, nauczyć się rozmawiać ze swoim dojrzewającym dzieckiem oraz podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze, to spotkania o frapującym tytule "SUPER RODZIC" są właśnie dla Ciebie !

„SUPER RODZIC” to także dobry czas, by razem w grupie porozmawiać o tym, jak wspierać dorastające dziecko, jak reagować na niewłaściwe zachowania. Warsztaty są również okazją do wymiany doświadczeń rodzicielskich. W ramach „Poligonu rodzica” przewidziano 30 godzin szkoleniowych, w formie ćwiczeń, dyskusji, wykładu, podczas których rodzice będą mogli rozmawiać o tym, co ich boli, a także zebrać pomysły na sprawdzone rozwiązania, poznać kreatywne sposoby radzenia sobie z konfliktami i uzyskać plan działania krok po kroku w mądrym postępowaniu z nastolatkiem.

Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieciZespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza szkoły podstawowe z terenu gminy Nowogard do udziału w zajęciach profilaktycznych - komputerowych realizowanych w okresie od 01.04.2017r. do 31.05.2017r. pod hasłem :

„Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieci”

Celem programu jest zapoznanie dzieci klas V - VI z zasadami właściwego poruszania się w Internecie, jak również ukazanie zagrożeń tam czyhających, wskazanie narzędzi umożliwiających ochronę dziecka oraz zwiększenie świadomości dzieci w kwestii niebezpiecznych zachowań w Internecie i możliwości zapobiegania takich zachowaniom.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie do dnia 15 marca 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6. Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział w programie jest bezpłatny.

Program finansowany ze środków własnych Gminy przekazanych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Przewodnicząca Zespołu Dorota Maślana

MIŚ MOIM PRZYJACIELEM
W związku z prowadzoną akcją na rzecz dzieci doznających przemocy w rodzinie pod hasłem „ Miś moim przyjacielem” w dniu 19.11.2015r. przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Dorota Maślana przekazała na ręce asystenta Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, pluszowe maskotki, które zgodnie z założeniem zostaną przekazane dzieciom podczas przeprowadzanych interwencji domowych.

Z poważaniem
Dorota Maślana
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego