75plus2W dniu 21 kwietnia 2021 r. została  podpisana umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Programu „Opieka 75+” edycja 2021.

W związku z powyższym Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na rok 2021 r. w kwocie 51.816,00 zł na realizację usług opiekuńczych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program jest przeznaczony na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021, ale także dla osób którym
w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.