OPS w Nowogardzie - OPS w Nowogardzie

MIŚ MOIM PRZYJACIELEM
W związku z prowadzoną akcją na rzecz dzieci doznających przemocy w rodzinie pod hasłem „ Miś moim przyjacielem” w dniu 19.11.2015r. przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Dorota Maślana przekazała na ręce asystenta Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, pluszowe maskotki, które zgodnie z założeniem zostaną przekazane dzieciom podczas przeprowadzanych interwencji domowych.

Z poważaniem
Dorota Maślana
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2020