Informujemy, iż Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego nie kseruje dokumentów. Należy dostarczyć kserokopię dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu).