500+Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że obecny okres świadczeniowy w zakresie świadczeń wychowawczych (500 +) trwa do maja 2021. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku (2021) , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku (2021).

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Dorota Maślana