{nomulithumb}

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 przyjmowane są:

- od 01.07.2019r. wnioski można składać tylko droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

- od 01.08.2019 r. drogą tradycyjna (papierową) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 (pok. nr 12) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

W trosce o mieszkańców naszej gminy w dniu 14 czerwca 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych. Z chwilą otrzymania środków finansowych, wypłata rozpatrzonych wniosków zostanie rozpoczęta.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).