500plusOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE INFORMUJE, ŻE OD MIESIĄCA LIPCA 2019 r. należy składać JEDEN wniosek na świadczenie wychowawcze – na wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Prawo do świadczenia 500+ dzieciom, które nie były dotychczas uprawnione, będzie ustalane od 1 lipca 2019 do 30 września 2019,

natomiast - od 1 października 2019 na wszystkie dzieci w rodzinie, na okres do 31 maja 2021 r.