Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne można składać elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r.:

https://empatia.mpips.gov.pl/

natomiast tradycyjnie, w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Informacje nt. świadczeń rodzinnych dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-ogolne-swiadczenia-rodzinne