Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.
Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego
Termin: 07.2020 r. - 30.07.2020 r.
Liczba proponowanych miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1 150,00 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł. Różnicę , tj. 400,00 zł pokrywają rodzice.
Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  1. wiek dziecka - do 16 lat,
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS,
  3. dostarczenie przez rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów.