Przed nami kolejny, już Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać podczas pełnionych dyżurów bezpłatną poradę prawną w  prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych  w całym kraju. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej.

Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Nowogardzie
Dorota Maślana