Menu główne

ziW związku z rozpoczętą akcją na rzecz dzieci doznających przemocy w rodzinie pod hasłem „Miś moim przyjacielem” informuję, iż Zespól Interdyscyplinarny, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie prowadzi zbiórkę pluszowych misi do dnia 31 maja 2015r., które zgodnie z założeniem zostaną przekazane dzieciom podczas przeprowadzanych interwencji domowych.

Z poważaniem
Dorota Maślana
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego