Menu główne

wnioski do pobrania 300 plus

Wnioski można skłądac elektronicznie: https://empatia.mpips.gov.pl

Wzór wniosku do pobrania 300 plus: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Pozostałe informacje dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Informacja Wyprawka szkolna 300 plus