300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START.

Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Program został wprowadzony w 2018 roku . 300 PLUS będzie przyznawane także w 2020 roku.

W 2020 roku terminy składania wniosków będą takie same, jak w ubiegłym roku, jednak już od 2021 roku zmienią się - będzie można je składać znacznie wcześniej!

Sprawdźcie, kiedy złożyć dokumenty i kiedy otrzymacie świadczenie.

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w Ośrodku.

Wyprawka szkolna 300 plus. Jakie formalności?

Wnioski można skłądac elektronicznie: https://empatia.mpips.gov.pl

Wzór wniosku do pobrania 300 plus: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Pozostałe informacje dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Informacja Wyprawka szkolna 300 plus

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe:

 • Brak

Wysokość świadczenia:

 • 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

 • Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej a w formie papierowej od 1.08.2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pok. nr 8, 9, i 10 oraz w pokoju nr 1 na 1 piętrze.
 • Wnioski do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie