Menu główne

Radość człowieka naszym sukcesem…..
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem "Rotary" - Klubem Szczecin Center wsparł ponownie swoich podopiecznych Panią Irenę oraz Panią Bożenę , pomocą w postaci zakupu sprzętu AGD, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie. Obie Panie są osobami niepełnosprawnymi w wieku poprodukcyjnym. Dotychczas nie było takiej możliwości ponieważ koszt zakupu brakującego sprzętu był bardzo wysoki. Znacznie przekraczał ich możliwości finansowe Dlatego też jesteśmy dumni, że dzięki współpracy udało nam się wywołać uśmiech i radość na twarzach obu pań.