Menu główne

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, pok. Nr 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem (091) 39-20-200.