2020 08 28 burmistrzW dniu 27 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał aneks z Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Magdalenę Zarębską - Kuleszę Kuratora Oświaty, na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard. W ten sposób pozyskał na ten cel około 140 tysięcy złotych. Termin wykorzystania środków jest ustalony na dany rok kalendarzowy.. Dzięki takim działaniom dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Pozyskane pieniądze umożliwią dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. skorzysta ok. 186 dzieci.