Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu tj. 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie, nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

PRZYKŁAD:

  • dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł: 1000 zł.
  • kwota świadczenia z funduszu która powinna  przysługiwać zgodnie z wyrokiem: 400 zł. miesięcznie
  • kwota świadczenia z funduszu przyznanego w systemie złotówka za złotówkę, po przekroczeniu kryterium wynosić będzie:
    300 zł., ponieważ wg rozliczenia złotówka za złotówkę:
    400 zł. (kwota Funduszu Alimentacyjnego przysługując wg wyroku) – 100 zł.        
    (kwota przekroczenia kryterium: 1000 - 900)

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.
Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.