Menu główne

2020 04 20 parasol

Ośrodek Pomocy Społecznej - informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość kontaktu na adres e mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

Więcej informacji nt aplikacji uzyskają państwo pod linkiem https://twojparasol.com