Menu główne

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE INFORMUJE, ŻE WYPŁATA WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANA BĘDZIE ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM WYPŁAT NA ROK 2020 / ŚWIADCZENIA RODZINNE
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE/ ORAZ ZGODNIE Z DATAMI WYPŁAT ZAWARTYMI W DECYZJACH / ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI CELOWE /.
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE ZGODNIE Z ZADEKLAROWANĄ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ FORMĄ WYPŁATY / KASA, KONTO BANKOWE / .

KASA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 12:00

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM, DO OŚRODKA PO ODBIÓR ŚWIADCZEŃ NALEŻY WCHODZIĆ POJEDYNCZO!!!