Menu główne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymuje realizację usług opiekuńczych w zakresie: 

  1. Pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  2. Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej,
  3. Pomoc w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.

Polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca realizacji usług opiekuńczych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym w celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:

  1. świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczenie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi,
  2. monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny.

Dyrektor OPS w Nowogardzie
Dorota Maślana