Menu główne

Uwaga !!!

Z uwagi, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie

w dniu 14.08.2020 r. tj. w piątek będzie nieczynny, wszystkie świadczenia planowane na ten dzień zostaną wypłacone dnia 13.08.2020 r. tj. czwartek.

Uprzejmie informujemy,

że zgodnie z Kodeksem pracy za święto przypadające w sobotę należy wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. W tym roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadło w sobotę (15 sierpnia 2020 r.).
W związku z tym w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie będzie nieczynny.

Otwarcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Od wtorku 7 lipca Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowogardzie  będzie otwarty dla interesantów.

Z uwagi na to, iż niestety  zagrożenie epidemiologiczne jednak nie ustało,  nadal należy zachowywać środki ostrożności i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

W szczególności osoby odwiedzające Ośrodek  mają obowiązek:

- noszenia maseczki,
- dezynfekcji rąk,
- zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

Zaleca się ograniczenie wizyt w Ośrodku  wyłącznie do sytuacji  gdy taka wizyta jest niezbędna.

Wejście do Ośrodka  będzie dozorowane. Osoba dozorująca wyposażona jest w bezdotykowy termometr, osoby wchodzące będą miały wykonany pomiar temperatury ciała. Prosimy również o stosowanie się do wskazówek i osoby dozorującej do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Obowiązujące ograniczenia stosowane są nie tylko dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób odwiedzających Ośrodek, stosujesz je również dla własnego bezpieczeństwa.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zasadą "złotówka za złotówkę"

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu tj. 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie, nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

PRZYKŁAD:

 • dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł: 1000 zł.
 • kwota świadczenia z funduszu która powinna  przysługiwać zgodnie z wyrokiem: 400 zł. miesięcznie
 • kwota świadczenia z funduszu przyznanego w systemie złotówka za złotówkę, po przekroczeniu kryterium wynosić będzie:
  300 zł., ponieważ wg rozliczenia złotówka za złotówkę:
  400 zł. (kwota Funduszu Alimentacyjnego przysługując wg wyroku) – 100 zł.        
  (kwota przekroczenia kryterium: 1000 - 900)

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.
Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ DOBRY START

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski na:

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • dobry start (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)

można składać elektronicznie od:

lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6.

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.


TERMINY ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE
świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 listopada jednego roku, do dnia 31 października roku następnego;

świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2019 r. – wypłacone będą do dnia 30 listopada 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2019 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2019 r.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

DOBRY START (wnioski składać należy do 30 listopada 2020)
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.