Menu główne

Dobre wsarcie
Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie a Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej oraz realizacji wspólnego projektu „ Dobre wsparcie-system lokalnych społecznych” udało nam się pomóc rodzinie potrzebującej z niepełnosprawnością w formie remontu mieszkania, co pozwoli na łatwiejsze korzystanie i poruszanie się przez osobę niepełnosprawną. Zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy realizowali podobne projekty. Zachęcamy do współpracy.

Dyrektor OPS Dorota Maślana