Menu główne

2019 05 15 czaplaW dniu 7 października 2019 r. Burmistrz Nowogardu podpisał aneks do umowy o przyznanie dotacji celowej w wys. 200 000 zł., na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych zawarty pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Nowogard.
Pomoc dla uczniów jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym z którego skorzysta ok. 180 dzieci.