Menu główne

Pomoc państwa w zakresie dożywianiaCorocznie w wyniku podpisanych porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim Gmina Nowogard pozyskuje środki finansowe na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te przeznaczane są na sfinansowanie posiłków szkolnych dla dzieci oraz na żywność dla rodzin najuboższych. Z tej formy pomocy w roku 2015 skorzysta  około 1560 osób (korzystających z posiłku i zasiłku na zakup żywności), w tym 535 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 99 osób dorosłych.
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego” w 2015 roku wyłoniona została firma  PPHU „EWA” Pani Ewy Kasprzyk z Nowogardu. Koszt posiłku wynosi 4,27 zł brutto.

Wszystkim korzystającym życzę smacznego!

Z poważaniem, Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu