Ruszyła edycja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Do realizacji programu „Wspieraj Seniora” przystąpił również Burmistrz Nowogardu. Zostaną przyznane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowani innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przez zakażeniem Covid-19.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodka pomocy społecznej w zakresie:

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
  • wyprowadzenie psa,
  • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł.

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu:

  • na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub
  • bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 91 39 26 290, 91 29 26 289, 91 39 26 254, 91 39 26 249.

Przed nami kolejny, już Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać podczas pełnionych dyżurów bezpłatną poradę prawną w  prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych  w całym kraju. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej.

Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Nowogardzie
Dorota Maślana

Burmistrz Robert Czapla napełnił społeczną lodówkę żywnością dla potrzebującychMakarony, kasza, ale też konserwy mięsne i rybne oraz przetwory warzywne trafiły dzisiaj do lodówki społecznej, która ustawiona została na tyłach siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja w Nowogardzie. W jej otwarciu, czy raczej zapełnianiu brały udział panie z OPS oraz burmistrz Robert Czapla, który tłumaczył, że z tego nietypowego źródła zaopatrzenia w żywność korzystać będą mogły przez 24 godziny na dobę wszystkie potrzebujące osoby. Prosi też pozostałych mieszkańców gminy, by nie pozostali obojętni i w lodówce zastawiali to, co jest im niepotrzebne.

- Wiele żywności wyrzucamy i marnujemy, a są osoby, które nie mają co jeść, są ubogie, samotne. I ta lodówka ma służyć właśnie temu, by szczególnie teraz, w tym trudnym zimowym okresie, nie były one głodne. Prosimy więc o pozostawianie tutaj tego, co jeszcze nadaje się do spożycia, w słoikach czy innych szczelnych opakowaniach, a potrzebujących pomocy o to, by brali tyle, ile im rzeczywiście jest niezbędne, by inni też mogli skorzystać. Mamy nadzieję, że lodówka będzie systematycznie napełniana i stanie się nie tyle lodówką miejską, co lodówką mieszkańców - mówił R. Czapla.

Lodówka ma być otwarta bez przerwy, o jest stan i zawartość na bieżąco dbać będą pracownicy OPS. Prosimy o przekazywanie informacji na ten temat osobom, którym bezpłatna żywność może być potrzebna.

Paweł Botarski